Dnes je: 25.6.2024
Meniny má: Olívia, Tadeáš
Zajtra: Adriána

POČASIE NA LIPTOVE

Predpoved pocasia : www.meteo.sk

PONÚKAME VÁM KOMPLEXNÉ SLÚŽBY PRI
        OBNOVE BYTOVÝCH DOMOV
     OD ANALÝZY AŽ PO REALIZÁCIU

ČO JE OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV?
obnova bytových domov je komplexná oprava dôležitých funkčných častí budov ( okná, parapety,
strecha, fasáda, výmena stupačiek.... ) prevedená v rámci jedného projektu.


1. VYPRACUJEME EKONOMICKÚ ANALÝZU
* nastavenie finančných možností jednotlivých bytových domov ( BD )
* úpravu tvorby fondu opráv v náväznosti na výšku úveru
* analýzu vlastných prostriedkov - výšku spolufinancovania a spôsob použitia finančných
prostriedkov

2. VYPRACUJEME PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU
* v spolupráci s projektantmi podľa požiadaviek investora

3. PRIPRAVÍME PODKLADY A VYBAVÍME STAVEBNÉ POVOLENIA
* vybavíme stavebné povolenie na príslušných úradoch a zabezpečíme kompletizovanie
podkladov

4. PRIPRAVÍME PODKLADY, VYPRACUJEME A PODÁME ŽIADOSTI NA ŠTÁTNY
FOND ROZVOJA BÝVANIA

* skompletizujeme potrebné podklady v spolupráci s investorom resp. správcom BD ( analýza
ekonomiky vrátane vlastných zdrojov spoločenstva, návrh na zabezpečenie záväzkov,
preukázanie odvodových povinností a záväzkov investora a realizácia diela, údaje o
stavbe... ) v súlade s ustanoveniami v zákone o Štátnom fonde rozvoja bývania k
predloženiu žiadosti o úver z prostriedkov ŠFRB.

5. PRIPRAVÍME PODKLADY, VYPRACUJME A PODÁME ŽIADOSTI NA DOTÁCIE
* skompletizujeme potrebné podklady v spolupráci s investorom resp. správcom BD ( analýza
ekonomiky vrátane vlastných zdrojov spoločenstva, preukázanie odvodových povinností
a záväzkov investora a realizátora diela, údaje o stavbe... ) v súlade s podmienkami
Smernice na odstránenie systémových porúch bytového domu.

6. VYBAVÍME ÚVERY Z KOMERČNÝCH BÁNK
* získavanie informácií pri financovaní obnovy BD prostredníctvom komerčných úverov,
kompletizovanie podkladov potrebných ku získaniu úveru.

7. REALIZÁCIA
 * ponúkame Vám komplexné realizačné služby: zateplenia fasád, výmena starých okien,
    zateplenie a hydroizolácia strechy, výmena stupačiek.....